Mag mijn oude school informatie over mij doorgeven aan mijn nieuwe school?

Ja, dat mag.

Je oude school mag alle info doorgeven die gaat over jouw onderwijsloopbaan. Zo heeft je nieuwe school de juiste informatie om je goed te begeleiden. Het doorgeven van info moet altijd in jouw belang zijn (dus bijvoorbeeld geen gegevens over onbetaalde schoolrekeningen).

Je hebt het recht om in een nieuwe school met een schone lei te beginnen. Daarom mag een school geen informatie over het niet naleven van de schoolregels doorgeven. De nieuwe school mag wel weten dat er een tuchtmaatregel was, maar ze krijgt er geen dossier over. Ze mag er ook op geen enkele manier rekening mee houden.

Heb je een (gemotiveerd) verslag, dan is de school verplicht om dit door te geven aan je nieuwe school.

Jouw ouder(s) of jijzelf (als meerderjarige) hebben inzagerecht, recht op uitleg en kopierecht over alle gegevens over jou. Ze kunnen verzet aantekenen tegen het doorgeven van bepaalde gegevens naar een andere school.