Mag mijn school dure uitstapjes organiseren?

Ja, dat mag.

Een school mag kosten aanrekenen voor bepaalde activiteiten en voor didactisch materiaal. Het moet wel om effectieve, aantoonbare en verantwoorde kosten gaan. Een school moet aan de ouders ook een overzicht van de financiële bijdragen geven via het schoolreglement, de zogenaamde “bijdrageregeling”. Het schoolreglement en de bijdrageregeling komen ter sprake in de schoolraad.

Als jij of je ouders vinden dat de prijs van uitstapjes en reizen niet in verhouding staat tot wat je er echt aan hebt, neem je best eens contact op met de directeur. Op je school is er steeds iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken. 

Meer informatie over de kosten(loosheid) op school vind je hier.