Mag mijn school geld vragen om in de refter je eigen boterhammen op te eten?

Ja, dat mag.

Een school kan in haar gebouwen (de refter, de sporthal...) maaltijden of toezicht aanbieden als een soort dienst. Daarvoor mag een vergoeding gevraagd worden die in verhouding staat met de gemaakte kosten.

Een refter ter beschikking stellen voor het eten van meegebrachte boterhammen is zo’n dienst. Als de school daar geld voor wil vragen, moet ze dat wel eerst in de schoolraad overleggen en het moet in het schoolreglement worden opgenomen.