Mag mijn school mijn rapport niet geven omdat er schoolrekeningen niet betaald zijn?

Neen, dat mag niet.

Je hebt het recht je resultaten te kennen. De school mag je rapport dus in geen enkel geval achterhouden.

Je school moet andere middelen gebruiken om financiële zaken te regelen. Op elke school is er bijvoorbeeld een contactpersoon waar je voor financiële zaken terecht kan.

Als je ouder(s) vragen heeft of een klacht wil indienen, kan die terecht bij het schoolbestuur of bij het Ministerie van Onderwijs.