Mag mijn school mijn rapport niet geven omdat er schoolrekeningen niet betaald zijn?

Nee, dat mag niet.

Je hebt het recht je resultaten te kennen. Je school moet andere middelen gebruiken om financiële zaken te regelen. De school mag je rapport dus in geen enkel geval achterhouden.

Doet je school dat wel? Neem dan contact op met het Kinderrechtencommissariaat

Als je ouder(s)/ voogd vragen hebben of een klacht willen indienen, dan kunnen die ook terecht bij het schoolbestuur of bij het Ministerie van Onderwijs.