Materiaal om onderzoek naar inspraak op school te doen

Vragenlijst voor leerlingen

Mogen leerlingen op school hun mening zeggen? Misschien is het tijd om dat eens met de leerlingen te onderzoeken. VSK helpt je op weg met een vragenlijst voor je medeleerlingen. Als je dit stappenplan volgt, is je kans op verbetering op school het grootst.

Vragenlijst voor leerkrachten en directie

Mogen leerlingen op school hun mening zeggen? Wat hebben leerkrachten en directie daarover t zeggen? VSK helpt je op weg met een vragenlijst voor leerkrachten en directie.

 

De gegevens kan je makkelijk verwerken in deze klaargemaakte Excel. Je hoeft enkel de aantallen in te geven, de percentages volgen meteen.