Memory 'Nooit meer dooddoeners'

Dooddoeners zijn nietszeggende argumenten die het gesprek doen vastlopen. Deze memory helpt je leerlingenraad deze te doorprikken én te reageren. Handig als je in gesprek gaat met je directeur.*

*Gelukkig gebruiken niet alle directeurs deze dooddoenersgebruiken (Oef!).

Download hier ons Memory-spel

Meer tips voor een goed gesprek met de directeur

6 onderhandeltips

Is de school verplicht om naar de leerlingenraad te luisteren?