Meningen bevragen

Als je je medeleerlingen bevraagt, weet je beter wat ze willen en krijg je er een hoop nieuwe ideeën bij. Je maakt je ook zichtbaar: leerlingen zullen jullie nu gemakkelijker weten te vinden en weten dat jullie iets doen met hun ideeën. Tenslotte sta je ook sterker in je schoenen om de directeur te overtuigen: ‘Kijk eens hoeveel leerlingen dat willen!’

(We merkten een foutje op bij het onderdeel 'babbelbox'. De juiste uitleg hierbij is:
Wat is de mening van leerlingen, leerkrachten en andere mensen op jouw school over bv. de schooluitstappen of de sfeer op school?
Zet een tentje op de speelplaats op, duw er een zetel in en plaats er een videocamera voor. Laat de mensen zich in de zetel nestelen en hun gedacht zeggen voor het oog van de camera.)

Ontdek hier verschillende leuke manieren om meningen te bevragen

We hebben niet alles zelf bedacht. Een aantal leuke methodieken lenen we uit de werkmap Oprechte deelneming (2009) van Doedèskadèn vzw in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat. Deze map is gratis te downloaden via https://doedeskaden.be/tekst/oprechte-deelneming/