Meningen bevragen

Als je je medeleerlingen bevraagt, weet je beter wat ze willen en krijg je er een hoop nieuwe ideeën bij. Je maakt je ook zichtbaar: leerlingen zullen jullie nu gemakkelijker weten te vinden en weten dat jullie iets doen met hun ideeën. Tenslotte sta je ook sterker in je schoenen om de directeur te overtuigen: ‘Kijk eens hoeveel leerlingen dat willen!’

Ontdek hier verschillende leuke manieren om meningen te bevragen

We hebben niet alles zelf bedacht. Een aantal leuke methodieken lenen we uit de werkmap Oprechte deelneming (2009) van Doedèskadèn vzw in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat. Deze map is gratis te downloaden via https://doedeskaden.be/tekst/oprechte-deelneming/