Moeilijk om jezelf te zijn op school

Meer en meer stemmen binnen onderwijs beklemtonen de opdracht van de school om jongeren te vormen tot echte ‘burgers’ in onze samenleving. En wil je als school die uitdaging aangaan, dan is het belangrijk om te vertrekken vanuit de eigen identiteit van leerlingen. Nochtans kan niet iedereen op school zichzelf zijn, zo blijkt uit het stress-onderzoek

Volgens leerlingen wordt hun identiteit op school bedolven onder punten, lesdoelen, regels en structuren. Nochtans kan daarin investeren voor de school een hele hoop opportuniteiten opleveren. De school heeft volgens scholieren nog te weinig aandacht voor de persoon achter de leerling.

Scholieren ervaren een aantal drempels om zichzelf te zijn op school:

  • Openheid, respect en verdraagzaamheid  in de klasgroep zijn niet altijd vanzelfsprekend.
  • Leerlingen worden nog wel eens afgerekend op ‘te anders zijn.
  • Strenge kledingregels opleggen helpt niet om jezelf te leren uitdrukken.

Leerlingen zien een duidelijke rol weggelegd voor de school en het schoolpersoneel om daaraan te werken: 

  • De klastitularis moet zich (in samenwerking met de leerlingenbegeliding en het leerkrachtenteam) verantwoordelijk voelen voor de klas, de sfeer bewaken en stimuleren.
  • De school moet investeren in een nauwere band met haar leerlingen.
  • Schoolteams moeten werken aan begeleiding op maat en aan het verbeteren van het studiekeuze-advies.
  • Leerlingen willen mede-eigenaar worden van de school, school moet hen daarom betrekken bij beslissingen en schoolregels.

Lees het hele rapport (pdf)

Pak het aan op school

Ga de strijd aan met de drempels die leerlingen ervaren om zichzelf te zijn:

Solliciteren bij leerlingen

Elke leerkracht als leerlingencoach

Leerlingenfeedback

Studierichtingenbeurs

Tijd voor een goed gesprek

Alarm! Ongedragen schoolregel gespot

Schoolkosten op maat

Leerlingenvakbond

Iedereen gelijk voor de wet

Samen uit, samen thuis

Laat leerlingen zijn wie ze zijn en dragen wat ze dragen