Moet de leerlingenraad een eigen lokaal krijgen?

Nee, dat moet niet.

Het schoolbestuur moet wél de nodige 'logistieke' ondersteuning geven aan de leerlingenraad. Wat die ondersteuning juist inhoudt, zegt de wet niet.

In de praktijk komt dit onder andere neer op een vergaderlokaal, kopieermachine, plaats op het prikbord... Het vergaderlokaal van de leerlingenraad zal vaak wel met andere mensen/ groepen gedeeld moeten worden.

 

Wat staat er in de wet over de leerlingenraad?