Moet de leerlingenraad een eigen lokaal krijgen?

Nee, dat moet niet.

De school moet de leerlingenraad een plek geven om te vergaderen. Let wel, de school is niet verplicht om de leerlingenraad een eigen/ vast vergaderlokaal te geven. De school mag aan de leerlingenraad ook vragen om de vergaderplek te delen met andere mensen/ groepen.

Jouw school moet wél de nodige 'logistieke' ondersteuning geven aan de leerlingenraad. Wat die ondersteuning juist inhoudt, zegt de wet niet. In de praktijk komt dit onder andere neer op een plek om te vergaderen, kopieermachine, plaats op het prikbord, schermen...

Wat staat er in de wet over de leerlingenraad?