Moet de school de verplaatsingskosten van en naar mijn stageplaats betalen?

Nee, dat moet niet.

Wie problemen heeft om de schoolfacturen te betalen, kan best een schooltoelage aanvragen. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs komen in aanmerking.

Op deze website kan je terecht voor zowel informatie als het aanvragen zelf: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.