Moet een school alle godsdiensten aanbieden?

Een officiële school moet alle erkende godsdiensten aanbieden. Op een vrije school gelden andere regels, daar mag de school een keuze maken en niet alle erkende godsdiensten aanbieden.

Levensbeschouwing op officiële scholen

Onder de 'officiële scholen' vallen alle scholen van het gemeenschapsonderwijs (GO!) en scholen van steden, gemeentes of provincies.

Officiële scholen moeten tot het einde van de leerplicht (tot 18 jaar) de keuze aanbieden tussen onderwijs in één van de erkende godsdiensten.

De erkende godsdiensten in België zijn het katholicisme, de orthodoxe godsdienst, het anglicanisme, het protestantisme, het jodendom en de islam. Daarnaast moeten die scholen ook niet-confessionele zedenleer aanbieden, een vak dat niet op een godsdienst gebaseerd is.

Bij je inschrijving in een officiële school, moeten je ouder(s)/ voogd schriftelijk meedelen welke keuze je maakt. Normaal geeft de school bij de inschrijving een formulier aan je ouders waar je de keuze kunt maken tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.

Wil je het volgend schooljaar je keuze wijzigen? Dan moeten je ouder(s)/ voogd dit meedelen aan de school voor 30 juni van dit schooljaar.

Levensbeschouwing op vrije scholen

Onder de 'vrije scholen' vallen katholieke scholen, joodse scholen en bepaalde methodescholen.

Vrije scholen mogen de lessen levensbeschouwing invullen volgens hun eigen pedagogisch project en moeten niet alle godsdiensten aanbieden. Ze moeten de keuze maken om lessen te geven:

  • in een of meer erkende godsdiensten
  • in niet-confessionele zedenleer
  • in een of meer ekende godsdiensten én in niet-confessionele zedenleer
  • in cultuurbeschouwing

Katholieke of joodse scholen bieden meestal maar 1 godsdienst aan. 

Moet ik verplicht godsdienst volgen op school?