Moet ik naar het medisch onderzoek?

Ja, dat moet.

Het medisch onderzoek is verplicht. Elke leerling moet gedurende zijn/haar schoolloopbaan enkele keren bij de CLB-artsen en verpleegkundigen langsgaan. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook wanneer een leerling het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

De dokter controleert tijdens dit onderzoek of je alle inentingen gehad hebt die nodig zijn. Als je nog niet alle inentingen hebt gehad en de dokter heeft de toestemming van je ouders dan kan hij die inenting meteen geven. Ben je 18 of ouder dan geef je zelf al dan niet toestemming.

Tijdens het medisch onderzoek controleert de dokter ook of alles in orde is en of je normaal ontwikkelt. Bij de jongens controleert de dokter of de teelballen juist groeien. Bij de meisjes wordt gecontroleerd of er beharing is rond de vagina en of de borsten groeien.
Het onderzoek wordt uigevoerd door de CLB-dokter. Als je een goede reden hebt, dan mag je je ook door een andere dokter laten onderzoeken. Die dokter moet het juiste materiaal hebben om de onderzoeken correct uit te voeren en moet de resultaten doorgeven aan de CLB-arts. Een onderzoek bij een CLB-dokter is gratis, het onderzoek bij de andere dokter niet.