Moet ik naar het systematisch contact (medisch onderzoek)?

Ja, dat moet.

Het systematisch contact (medisch onderzoek) is verplicht. Elke leerling moet gedurende zijn/haar schoolloopbaan enkele keren bij de CLB-artsen en verpleegkundigen langsgaan. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het derde jaar secundair onderwijs. In het buitengewoon onderwijs is dat wanneer je 14 jaar bent. Ook wanneer een leerling het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een systematisch contact (medisch onderzoek) uit.

De dokter controleert tijdens dit contact en onderzoek of je alle inentingen gehad hebt die nodig zijn. Als je nog niet alle inentingen hebt en de dokter heeft de toestemming van je ouder(s), dan kan die de inenting meteen geven. Als meerderjarige geef je zelf al dan niet toestemming.

Tijdens het systematisch contact (medisch onderzoek) controleert de dokter ook of alles in orde is en of je normaal ontwikkelt. Bij de jongens controleert de dokter of de teelballen juist groeien. Bij de meisjes wordt gecontroleerd of er beharing is rond de vagina en of de borsten groeien. Ook je zicht en je gehoor wordt onderzocht. Verder gaat er ook aandacht naar je leefgewoontes, welbevinden en je gezinssituatie.


Het onderzoek wordt uitgevoerd door de CLB-dokter. Als je een goede reden hebt, dan mag je je ook door een andere dokter laten onderzoeken. Die dokter moet het juiste materiaal hebben om de onderzoeken correct uit te voeren en moet de resultaten doorgeven aan de CLB-arts. Een onderzoek bij een CLB-dokter is gratis, het onderzoek bij de andere dokter niet.