Moet ik naar school gaan als de leerkrachten staken?

Ja, dat moet.

Als je school open is en je kan op school geraken, dan moet je aanwezig zijn. Ook al zijn er heel wat leerkrachten niet op school door de staking.

Als de school beslist om gesloten te blijven of als je niet op je school geraakt door problemen bij het openbaar vervoer, dan gaat het om overmacht en ben je gewettigd afwezig. Je hebt dan wel een attest nodig van de bus of de trein waarmee je kan aantonen dat je niet op de school kon geraken. Het is uiteindelijk de directie die beslist wat er met de afwezigheden van de leerlingen gebeurt. Die oordeelt of deze leerlingen een geldige reden hadden om toch niet op school aanwezig te zijn.

Scholen moeten er hoe dan ook alles aan doen om opvang voor de leerlingen voorzien. Als de school volledig lam ligt door de staking en te weinig personeel ter beschikking heeft, is dat ook overmacht en kan de school die opvang niet garanderen. Als dat het geval is, dan moeten ze dat aan de ouder(s) laten weten.