Moet ik verplicht godsdienst volgen op school?

Nee, dat moet niet.

Indien je je inschrijft in een officiële school (= scholen van het gemeenschapsonderwijs + stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen) kan je kiezen voor een van de erkende godsdiensten of voor 'niet-confessionele zedenleer', een levensbeschouwelijk vak dat niet verbonden is aan een godsdienst. Je kan ook omwille van je overtuiging ook een vrijstelling vragen. Je moet dan wel zelf de vrijgekomen uren op school gebruiken om aan je ethische vorming te werken.

Vrije scholen, zoals katholieke of joodse scholen, bieden meestal maar één godsdienst aan, zoals de katholieke of de joodse. Dan ben je verplicht om godsdienst te volgen. Je kan geen vrijstelling krijgen.

Heel weinig vrije scholen laten de keuze tussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Als dat laatste toch het geval is, kan je ook in een vrije school een vrijstelling krijgen zoals in het officieel onderwijs.