Moet ik verplicht mee op schooluitstap?

Ja, dat moet.

Je bent verplicht deel te nemen aan activiteiten die buiten de school plaatsvinden en verbonden zijn aan de educatieve opdracht van de school. Als je niet meegaat en je hebt geen geldig afwezigheidsattest, dan spijbel je. 

Gaat het om een louter recreatieve uitstap, dan ben je niet verplicht om mee te gaan. 

Een meerdaagse verplichte uitstap kan ook, zelfs in de vakantie of tijdens het weekend, maar dan moet de school dit vermelden in het schoolreglement. Indien dit niet vermeld staat en je ouders  de school vooraf en gemotiveerd laten weten dat je niet deelneemt, ben je niet verplicht om mee te gaan. 

Kan je om een of andere reden niet mee op schooluitstap (je hebt bv. een gebroken been en je kan niet mee op sportdag)  word je toch op school verwacht en zal de school in opvang voorzien en zorgen dat je een opdracht krijgt die aansluit bij de inhoud van de uitstap.

Ook als de activiteit vroeger begint en langer duurt dan een normale schooldag moet je aanwezig zijn. Voor buitenschoolse activiteiten mag de school immers afwijken van de normale schooluren als dat nodig is voor de praktische organisatie van de uitstap. 

Ook de kosten die verbonden zijn aan de activiteit mag de school doorrekenen aan de leerling. In het secundair onderwijs is er geen maximumfactuur. Er wordt wel van de school verwacht dat alles zo voordelig mogelijk georganiseerd wordt en dat indien nodig gewerkt wordt met een financieel plan, mocht de betaling voor sommige leerlingen en hun ouders niet zo evident zijn.