Moet ik verplicht mee op schooluitstap?

Ja, dat moet.

Je bent verplicht deel te nemen aan activiteiten die buiten de school plaatsvinden en verbonden zijn aan de educatieve opdracht van de school. Als je niet meegaat en je hebt geen geldig afwezigheidsattest, dan spijbel je. 

Gaat het om een recreatieve uitstap, die niet is verbonden met de educatieve opdracht van de school? Dan ben je niet verplicht om mee te gaan. 

Kan je om een of andere reden niet mee op schooluitstap (je hebt bv. een gebroken been en je kan niet mee)? Dan word je toch op school verwacht en zal de school in opvang voorzien. De school zal er ook voor zorgen dat je een opdracht krijgt die aansluit bij de inhoud van de uitstap.

Moet ik verplicht mee op meerdaagse uitstap?

De school kan een meerdaagse verplichte uitstap in de vakantie of tijdens het weekend laten plaatsvinden. De school moet dit dan wel vermelden in het schoolreglement. Indien dit niet vermeld staat en je ouders de school vooraf en gemotiveerd laten weten dat je niet deelneemt, ben je niet verplicht om mee te gaan.