Moet ik verplicht naar school gaan?

Nee, dat moet niet.

In België is er van 5 tot 18 jaar wel leerplicht, maar geen schoolplicht. Je bent dus verplicht om te leren, maar niet om naar school te gaan.  Wanneer je in een school bent ingeschreven ben je wel verplicht er ook aanwezig te zijn. 

Je bent leerplichtig tot de dag dat je 18 wordt, of tot 30 juni in het jaar dat je 18 wordt, als je later dan die datum verjaart. 

Vanaf je 15  ben je niet meer voltijds leerplichtig en mag je dus overstappen naar het deeltijds onderwijs, als je het tweede jaar secundair onderwijs gevolgd hebt (ook al heb je geen getuigschrift). Vanaf 16 jaar mag dat sowieso.​

Wil je niet naar school gaan? Dan mogen je ouders je thuis lesgeven. Ze moeten dat wel melden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en een verklaring van huisonderwijs ondertekenen. Om een diploma te halen, leg je dan examens af bij de Examencommissie.