Moet ik verplicht naar school gaan?

Nee, je bent alleen verplicht om te leren. In België is er leerplicht, geen schoolplicht.

Leerplicht geldt voor alle jongeren, ook voor jongeren met een andere nationaliteit, jongeren zonder officiële verblijfspapieren, voor jongeren van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben, topsporters en in de meeste gevallen ook voor jongeren met een handicap.

Wanneer je in een school bent ingeschreven ben je wel verplicht er ook aanwezig te zijn. 

  • Je bent leerplichtig tot de dag dat je 18 wordt, of tot 30 juni in het jaar dat je 18 wordt, als je later dan die datum verjaart. 
  • Vanaf je 15 jaar ben je niet meer voltijds leerplichtig. Je mag dan leren en werken combineren en overstappen naar duaal leren, deeltijds beroepssecundair onderwijs of leertijd. Je moet dan wel de eerste twee lesjaren van het secundair onderwijs gevolgd hebben. Volgen is genoeg, een getuigschrift behaald hebben, is niet nodig.
  • Vanaf je 16 jaar mag je sowieso overstappen naar duaal leren, deeltijds beroepssecundair onderwijs of leertijd.

Wil je niet naar school gaan? Dan mogen je ouders je thuis lesgeven. Ze moeten dat wel melden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en een verklaring van huisonderwijs ondertekenen. Om een diploma te halen, leg je dan examens af bij de Examencommissie.