Moet mijn school opvang voorzien als ik geschorst ben?

Nee, dat moet niet. Maar je kan het wel vragen.

Als je in de loop van het schooljaar wordt geschorst of uitgesloten dan kunnen jij of je ouders aan de school vragen om te zorgen voor opvang. Je school mag zelf beslissen of ze dit doet.
De school kan dus weigeren. Ze moet die beslissing dan wel schriftelijk meedelen en argumenteren.