Moet mijn school opvang voorzien bij staking leerkrachten?

Nee, dat moet niet.

Scholen moeten er hoe dan ook alles aan doen om opvang voor de leerlingen te voorzien. Als de school echter volledig lam ligt door de staking en te weinig personeel ter beschikking heeft, is dat overmacht en kan de school die opvang niet garanderen. Als dat het geval is moet ze dat aan de ouders laten weten.