Moet mijn school opvang voorzien tijdens deliberaties?

Ja, dat moet.

Vaak beslist de school dat je tijdens deliberatiedagen niet naar school hoeft te komen. Je ouders, of jijzelf als meerderjarige, hebben echter het recht om opvang te vragen. De school moet dit dan organiseren.

De wet zegt dat scholen tijdens die opvang zinvolle activiteiten moeten organiseren. De school betrekt best leerlingen en ouders bij de voorbereiding. Daarom is de school verplicht om de opvang voor te bereiden samen met de schoolraad.