Moeten er leerlingen in de schoolraad zitten?

Ja, dat moet.

Leerlingen moeten vertegenwoordigd zijn in de schoolraad. 

In de schoolraad moet er een gelijk aantal vertegenwoordigers zijn per groep: minimaal twee. Dus bijvoorbeeld 2 leerlingen, 2 ouders…   Dat aantal wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Voor een GO! -school zijn er standaard 2 leerlingen die mee mogen stemmen.

Om te bepalen welke leerlingen in de schoolraad zetelen, bestaan 2 mogelijkheden: 

  • De leerlingenraad duidt een aantal leerlingen uit de leerlingenraad aan als vertegenwoordiger in de schoolraad.
  • Als er geen leerlingenraad is, of de leerlingenraad wil geen vertegenwoordiger aanduiden dan organiseert de school verkiezingen. Iedereen mag zich kandidaat stellen en stemmen. Die stemming is geheim. 

Uitzondering: in het bijzonder onderwijs kan het schoolbestuur in overleg met de leerkrachten een leerling aanduiden om in de schoolraad te zetelen.

 

Wat is een schoolraad?

Lees meer over de wetgeving rond de schoolraad