Moeten mijn ouder(s) naar het oudercontact gaan?

Nee, dat moet niet.

De school gaan je ouder(s) wel aanzetten om te komen. Ze kunnen bijvoorbeeld beslissen om het rapport mee te geven tijdens het oudercontact.

Er wordt verwacht dat je ouder(s) betrokken zijn bij jouw school. Daarom bevat elk schoolreglement een aantal afspraken tussen de school en de ouder(s) over het oudercontact, je aanwezigheid op school en vormen van individuele leerlingenbegeleiding.