Moeten we verkiezingen organiseren om onze leerlingenraad samen te stellen?

Nee, dat moet niet.

De huidige leerlingenraad beslist over de manier waarop de volgende leerlingenraad (in september van het volgende schooljaar) wordt samengesteld. Dat kan via verkiezingen gebeuren, maar even goed volgens het principe:  wie zin heeft, komt erbij.

Let wel, iedere leerling moet wel op de hoogte gebracht worden over de manier om erbij te komen. 

Wil of kan de huidige leerlingenraad niet beslissen over de manier waarop de volgende leerlingenraad wordt samengesteld? Of is er nog geen leerlingenraad? Dan is het aan de school zelf om de verkiezingen te organiseren.
 

Zijn verkiezingen aan te raden? 

Lees meer over de wetgeving rond leerlingenparticipatie