Mogen een leerling en een leerkracht een relatie met elkaar beginnen?

Nee, dat mag niet.

Een leerkracht en een leerling mogen niets beginnen met elkaar zolang ze beiden op school zijn. De leerkracht bevindt zich in een gezagspositie tegenover de leerling en moet dus absoluut vermijden dat er misbruik van gezag zou kunnen ontstaan. De leerkracht moet bovendien het arbeidsreglement en het algemeen reglement van de school naleven.