Mogen een leerling en een leerkracht een relatie met elkaar beginnen?

Is de leerling zestien jaar of ouder en gaf de leerling toestemming voor de (seksuele) relatie? Dan is het gedrag van de leerkracht in België niet strafbaar.

Is de leerling jonger dan zestien? Of gaf de leerling geen toestemming voor de (seksuele) relatie? Dan is het gedrag van de leerkracht wél strafbaar. De rechter oordeelt of daar over na onderzoek van de politie.

Een school kan kiezen om strenger te zijn dan de wet. Het schoolbestuur kan in het arbeidsreglement (= het contract tussen de school en alle personeelsleden) schrijven dat een leerkracht geen relatie mag starten met een minderjarige (-18). Veel experten vinden zo'n verbod goede zaak. De leerkracht heeft een gezagspositie tegenover de leerling en mag die macht niet misbruiken. Bij het overtreden van een duidelijke regel in het arbeidsreglement, kan de school meteen ingrijpen en de leerkracht bijvoorbeeld schorsen of ontslaan.