Mogen een leerling en een leerkracht een relatie met elkaar beginnen?

In België is het - vreemd genoeg - niet strafbaar als een leerkracht een (seksuele) relatie begint met een leerling. Die leerling moet wel zestien jaar of ouder zijn én moet instemmen met de relatie. Is de leerling jonger dan zestien? Of gaf de leerling geen toestemming voor de (seksuele) relatie? Dan is het gedrag van de leerkracht strafbaar. De rechter oordeelt daar over na onderzoek van de politie.

Een school kan kiezen om strenger te zijn dan de wet. Het schoolbestuur kan in het arbeidsreglement (dat is het contract tussen de school en alle personeelsleden) schrijven dat een leerkracht geen relatie mag starten met een minderjarige (-18). Veel experten vinden dat een goede zaak. De leerkracht heeft een gezagspositie tegenover de leerling en mag die macht niet misbruiken. Bij het overtreden van een duidelijke regel in het arbeidsreglement, kan de school meteen ingrijpen en de leerkracht bijvoorbeeld schorsen of ontslaan.

In Nederland zijn de regels anders. Daar is een relatie tussen een docent en een leerling tot 18 jaar altijd strafbaar. Personeelsleden op school hebben ook de plicht om deze relaties te melden. Zelfs bij meerderjarige leerlingen kan de rechter een leerkracht straffen als hij vindt dat er misbruik is van een 'aan de zorg van de leerkracht toevertrouwde leerling'.