Mogen er tijdens de vakantie taken gegeven worden?

Ja, dat mag.

Een school of leerkracht kiest zelf hoe ze de taken en toetsen spreiden. Het is dus niet verboden om als leerkracht of school huiswerk te geven in een vakantieperiode.

In de wet staat ook geen limiet op de hoeveelheid taken en toetsen die een leerkracht of school mag geven.

Wij roepen wel op om dit zo veel mogelijk te beperken en duidelijke afspraken te maken met leerlingen.

En wat met een vakantietaak?

Het zou kunnen dat je in de zomer een vakantietaak krijgt voor een vak. Dat wordt beslist door de delibererende klassenraad aan het einde van het schooljaar, omdat er twijfel is of je wel je best deed. Een vakantietaak geeft jou de kans om je opnieuw te bewijzen.

Al een attest ontvangen? Dan kunnen vakantietaken niet meer meetellen voor de evaluatie. Je kiest dus zelf of en hoe grondig je de taak maakt, al valt het natuurlijk wel aan te raden dit serieus te nemen.