Mogen leerkrachten of directieleden in mijn spullen kijken?

Nee, dat mag niet.

Leerkrachten of directieleden hebben het recht iets dat in je schooltas of broekzak zit op te vragen als ze vinden dat je anders de les stoort, maar ze mogen er zelf niet in kijken. Ze hebben ook niet het recht om jou te fouilleren. Omdat leerkrachten en directieleden geen politiebevoegdheden hebben, moet de politie die taak op zich nemen. Hopelijk komt het niet zover.