Mogen leerkrachten of directieleden in mijn spullen kijken?

Nee, dat mag niet.

Leerkrachten of directieleden hebben het recht om iets dat in je schooltas of broekzak zit op te vragen als ze vinden dat je de les stoort. Maar ze mogen er zelf niet in kijken. Ze hebben ook niet het recht om jou te fouilleren.

Dit geldt ook bij het doorzoeken van jouw locker of op schoolexcursies. Je moet toestemming geven om jouw spullen te laten controleren en je moet zelf ook aanwezig zijn bij de controle. Zonder toestemming mogen enkel mensen met politiebevoegdheid controles uitvoeren. Hopelijk komt het niet zover.

De school kan je bij weigering van een controle bij een uitstap voor de keuze stellen:

  • ofwel laat je een controle toe
  • ofwel ga je niet mee op uitstap

De school is verantwoordelijk voor een goed verloop van de reis, zonder incidenten. De veiligheid en bescherming van de andere leerlingen is hun verantwoordelijkheid.