Mogen leerkrachten mijn spullen doorzoeken?

Nee, dat mag niet.

Je moet toestemming geven om jouw spullen te laten controleren en je moet zelf ook aanwezig zijn bij de controle.

Zonder toestemming mogen enkel mensen met politiebevoegdheid controles uitvoeren. Leerkrachten hebben ook niet het recht om jou te fouilleren

Mogen leerkrachten mijn spullen doorzoeken voor we op schoolreis vertrekken?

Nee, ook in deze situatie moet je eerst toestemming geven om jouw spullen te laten controleren. Je moet zelf ook aanwezig zijn bij de controle.

Enkel mensen met een politiebevoegdheid mogen zonder toestemming jouw spullen controleren.

Let wel, bij een schooluitstap is de school verantwoordelijk voor de veiligheid en bescherming van andere leerlingen. De school is dus verantwoordelijk voor een goed verloop van de reis, zonder incidenten. Weiger je een controle? Dan mag de school jou wel verplichten om een keuze te maken

  • owel laat je een controle toe 
  • ofwel ga je niet mee op schooluitstap