Mogen leerkrachten in mijn tas kijken voor we op schoolreis vertrekken om te controleren of ik geen alcohol bij heb?

Nee, dat mag niet.

Je moet toestemming geven om jouw spullen te laten controleren en je moet zelf ook aanwezig zijn bij de controle. Zonder toestemming mogen enkel mensen met politiebevoegdheid controles uitvoeren.

Toch kan de school het recht op veiligheid en bescherming van de andere leerlingen laten primeren. Dat is ook te rechtvaardigen. De school is verantwoordelijk voor een goed verloop van de reis, zonder incidenten. De school kan je bij weigering van een controle dus voor de keuze stellen: ofwel laat je een controle toe ofwel ga je niet mee.