Mogen we tijdens een studie-uur de school verlaten?

Dat hangt af van de school.

De school kiest zelf of je tijdens een uur studie op school moet blijven of naar buiten mag gaan.

In sommige scholen mogen leerlingen bijvoorbeeld wel het laatste lesuur naar huis gaan als het uur studie dan valt. Leerlingen hebben daarvoor dan wel de toestemming van hun ouders nodig om ook met de verzekering in orde te zijn. Als je niet op school bent en er gebeurt iets met je, kunnen er immers op het vlak van verzekeringen en aansprakelijkheid problemen ontstaan.