'Oh! My! God!'

31 aug 2016

Scholieren reageren op de plannen voor het vak godsdienst

Het was toch even schrikken toen we dinsdagochtend lazen wat de Vlaamse bisschoppen van plan zijn met het schoolvak godsdienst. Minder de nadruk op uitwisselen met andere culturen en religies, terug meer leren over de verhalen uit de bijbel en de rituelen van de mis. Leerlingen moeten weer weten dat Lazarus geen dronkaard was en begrijpen dat 'Ecce Homo' niks met seksuele geaardheid te maken heeft.

Als De 10 hebben we de afgelopen maanden voor de Vlaamse Scholierenkoepel het debat onder leerlingen over de nieuwe eindtermen van op de eerste rij gevolgd. In totaal hoorden we meer dan 17000 leerlingen over wat iedereen zou moeten leren op school. De volledige resultaten kan je lezen in het Scholierenrapport dat we maandag uitbrachten, maar één geluid dat alvast overal terugkwam was de wens om meer te weten te komen en over andere religies en culturen. Leerlingen vragen ook om echt in gesprek te gaan over deze onderwerpen, eerder dan gewoon wat feitjes te leren.

Voor sommigen is het misschien verbazend in deze tijden, maar leerlingen vinden het vak godsdienst best belangrijk. Ze zien deze uren als de ideale kans om onderwerpen aan bod te laten komen waar elders geen plaats voor is. Een kans, om tussen het lezen en rekenen door, stil te staan bij de grotere vraagstukken van het leven. Hoe ga ik om met pijn, verlies, verdriet? Wat is goed en kwaad? Het zijn vragen waarop het antwoord niet achteraan in een handboek zal staan.

“Wie ben ik?” is ook zo’n vraag. De bisschoppen vertellen dat ze merken dat veel leerlingen het antwoord daarop niet meer weten. Jongeren willen zeker meer te weten komen over zichzelf en hun eigen achtergrond. Maar daar mag het niet eindigen. We moeten ook vragen “Wie zijn de anderen?” En: “Hoe kunnen we samenleven?” Wij leerlingen willen kritisch leren nadenken, ook over onze eigen overtuigingen. Als we in de klas rond kijken zien we jongeren met veel verschillende achtergronden, elk met hun eigen origine, religie en ideeën. We willen samen met hen, met wederzijds respect, naar de maatschappij leren kijken - ieder vanuit de eigen invalshoek.

Burgerschap dus eigenlijk. Het gaat er de laatste tijd vaak over en ook minister Crevits zei dit weekend nog dat het meer aan bod zou moeten komen op school. Een vak als godsdienst is daar prima voor geschikt, dus zou het jammer zijn om nu net weg van dit soort uitwisseling te gaan, en terug meer op pure theorie te focussen. Het is wel een goede zaak dat ook belangrijke mensen begrijpen dat ons onderwijs in een veranderende wereld niet stil kan blijven staan. Nadenken over wat er kan veranderen is altijd positief. Leerlingen hebben heel wat ideeën over de invulling van de lessen godsdienst. We willen die dan ook graag delen met de bisschoppen, leerkrachten en inspecteurs die de komende maanden gaan nadenken over de toekomst van dat vak. 

We willen hen ook vragen waar de prioriteit zou moeten liggen. Waar worden onze maatschappij en wij leerlingen echt beter van?. Willen we dat jongeren het verschil tussen een zaligverklaring en een heiligverklaring kennen; of willen we dat ze leren dat de eigen ideeën niet zaligmakend zijn en dat heilige huisjes best in vraag gesteld mogen worden? Willen we dat leerlingen de Bergrede van Jezus perfect kunnen navertellen, of willen we dat ze leren op te komen voor de zwakkeren en ruzies bij te leggen? Het antwoord van de scholieren mag in ieder geval duidelijk zijn.

Opiniestuk van De 10, de 10 jongeren die voor VSK het maatschappelijk debat rond de eindtermen aanwakkeren.

Reacties