Onderwijs in coronatijden: scholieren geven aandachtspunten

25 nov 2020

De uitbraak van het coronavirus gooit ook het onderwijs stevig door elkaar. Scholen schakelen deels terug over op afstandsonderwijs. Op alle scholen doen leerkrachten en directies hun uiterste best om hun leerlingen in moeilijke omstandigheden toch nog kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Als Scholierenkoepel waarderen we deze inspanningen en dragen we graag ons steentje bij, door te luisteren naar hoe leerlingen deze bijzondere periode ervaren, en welke tips ze nog hebben voor de scholen.

Heb jij vragen over de coronamaatregelen op school? Wij hebben antwoorden.

Wij verzamelden bij de scholieren deze aandachtspunten voor het onderwijs op afstand:

  • Luister naar de noden en toon flexibiliteit.

Dit is de belangrijkste vraag van scholieren: blijf met ons praten, vraag naar wat we nodig hebben. En verwacht dus niet dat we thuis gewoon dezelfde hoeveelheid leerstof volgens hetzelfde strakke schema kunnen verwerken. Strikte deadlines hebben op dit moment niet zo veel zin en zorgen vooral voor stress. Sommige leerlingen geven zelfs aan dat ze in de periode van afstandsonderwijs méér werk hebben voor school dan gewoonlijk. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. 

  • Communiceer duidelijk over de afspraken.

 Leerlingen waarderen het wanneer de school goede afspraken maakt over de aanpak van de online lessen en taken en hier duidelijk over communiceert. Ze verwachten dat leerkrachten overleggen over het geven van opdrachten, zodat het werk wat verspreid kan worden. Alle info over de opdrachten moet beschikbaar zijn op een voor iedereen overzichtelijke manier.

  • Help bij de planning.

Heel wat scholieren vinden het aangenaam dat ze bij het afstandsonderwijs zelf meer hun planning en leerproces kunnen bepalen. Maar niet iedere leerling is daarin even sterk. Zij hebben hulp nodig van de school om alle taken en toetsen die op hen afkomen ingepland te krijgen. Zonder die leerkansen, vallen ze uit de boot.

  • Geef bruikbare feedback.

Leerlingen verwachten inhoudelijke feedback op de opdrachten die ze zeflstandig van op afstand maken. Ze willen weten waar ze nog aan moeten werken en hoe ze dat moeten aanpakken. Niet elke leerling kan in dezelfde mate terugvallen op hulp van de ouders of de omgeving bij de taken. Scholieren waarderen de kans om ook online vragen te kunnen stellen aan hun leerkrachten over de leerstof.

  • Houd rekening met alle leerlingen.

Het is belangrijk om een extra inspanning te leveren om na te gaan of ook leerlingen in kwetsbare situaties mee zijn. Hebben ze het nodige materiaal? In veel huizen is er bijvoorbeeld geen computer, of maar één toestel om te delen met het hele gezin. Ook een goede internetverbinding is niet voor elke leerling een vanzelfsprekendheid. Maar ook: hebben ze de juiste informatie gevonden? Weten ze wat ze moeten doen? Niet iedere leerling kan in de omgeving rekenen op dezelfde ondersteuning om van thuis uit aan de slag te gaan.

Reacties