Onderwijsnieuws: "De kwaliteit daalt"

01 apr 2019

Vandaag in het nieuws: de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs zou sterk achteruit gaan

Waar gaat het over?

Wetenschappers hebben internationale onderzoeken over het Vlaamse onderwijs samengelegd en vergeleken. De onderzoeken gaan over lezen en schrijven, wiskunde en wetenschappen, en werden al enkele jaren geleden uitgevoerd.

Hun conclusie: de resultaten van de leerlingen zijn sinds 2003, toen we bij de top van de wereld zaten, sterk achteruit voor al deze zaken.

Wat vindt VSK?
Als Scholierenkoepel vinden we het uiteraard belangrijk dat het onderwijs dat leerlingen volgen sterk onderwijs is. Daarom is het nodig goed in de gaten te blijven houden of leerlingen effectief leren wat ze moeten leren. Als dat niet zo is, moet onderzocht worden hoe dat komt.

Maar: leren gaat over veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Dit zijn erg belangrijke basiscompetenties, maar leerlingen leren op school nog veel meer, en terecht. Denk maar aan actief burgerschap, kennis van de wereld, kritisch denken...  Over die zaken zeggen deze onderzoeken niets. 

Goed onderwijs is ook meer dan toetsen. Hoe leerlingen zich voelen op school, hoe betrokken ze zijn,  of ze er hun talenten kunnen ontplooien, of iedereen zich er welkom voelt... Dit zijn belangrijke aspecten van sterk onderwijs. Ook deze zaken mogen niet uit het oog verloren worden.

Enkel door aandacht te hebben voor alle noden van scholieren, en niet enkel te focussen op hun testresultaten op een beperkt aantal competenties, kunnen we kwalitatief onderwijs voor elke leerling verzekeren.

Reacties