'Ons schoolgebouw mag niet aanvoelen als een gevangenis'

Scholieren dromen van infrastructuur met mogelijkheden

Scholieren vinden gebrekkige infrastructuur één van de grootste knelpunten op school. Verouderde en soms te kleine schoolgebouwen zorgen voor een waslijst aan gebreken: van onhygiënische toiletten, een te kleine speelplaats tot grijze, saaie klaslokalen. 

Scholen doen hun best om van het schoolgebouw een aangename plek te maken, maar toch zijn er nog een heleboel knelpunten. Een hoop zorgen van leerlingen zijn te wijten aan verouderde gebouwen. Om als schoolgebouw een inspirerende en stimulerende leeromgeving te zijn, vragen scholieren om te zorgen voor het basiscomfort in de klaslokalen. Ook minder opvallende factoren als temperatuur, luchtkwaliteit en verlichting zijn bepalend voor het concentratievermogen en de leerprestaties in de klas. Daarnaast wordt de sfeer op een school sterk bepaald door de schoolomgeving. Een school mag niet aanvoelen als een ‘kazerne’ en daarom is het belangrijk dat ze eigenheid, kleur en originaliteit uitstraalt. Leerlingen willen een school met karakter en eigenheid die voor hen een ontmoetingsplaats is. 

Andere problemen vloeien voort uit gebouwen die niet afgestemd zijn op het aantal leerlingen op school. Te kleine gebouwen zorgen voor druk gangverkeer, een krappe speelplaats, kleine klassen of plaatsgebrek in de fietsenstalling. 

Scholieren vragen niet alleen inspanningen om die problemen weg te werken, maar vragen ook om betrokken te worden bij de bouwplannen. Hun inbreng vormt een inhoudelijke meerwaarde, leidt tot een breed gedragen resultaat en zorgt voor een hoger welbevinden. Leerlingen moeten bij de start gehoord worden en bij elke cruciale stap hun zeg kunnen doen. Participatie zorgt ervoor dat schoolinfrastructuur een gedeelde verantwoordelijkheid wordt.