Ontstressen dankzij de leerlingenraad

Begin 2017 peilde VSK bij zo'n 6000 leerlingen naar hun schoolstress. De resultaten spraken voor zich:

 • 3 op 4 leerlingen kampt met stress op school;
 • voor 4 op 5 leerlingen zijn examens en toetsen de grootste bron van stress;
 • 1 op 3 leerlingen (!) stelt dat de school helemaal niks doet om die stress te verminderen.

Daarom schreef VSK een rapport voor jullie school, directie en leerkrachten. Zij kunnen veel van de stressoorzaken wegnemen. Al hoef je als leerlingenraad niet te wachten tot de school in actie schiet...

4 ideeën voor de leerlingenraad om de schoolstress te verlagen:

 1. Doe een voorstel voor enkele nieuwe (kleding)regels en leg dat voor aan de directie
  (Zo kun je dit doen)
  Sommige schoolregels zijn echt wel heel streng. Een leerling die zichzelf kan zijn op school, voelt zich beter in zijn vel en heeft dus minder stress. Wat je aantrekt, kan uitdrukken wie je bent. 

 2. Wissel ervaringen en tips uit
  Vraag eens na bij de directeur of een forum met studeertips op Smartschool mogelijk is, of leerlingen die vloggen/bloggen over hun studeerervaringen op de schoolwebsite… Of organiseer een praatcafé rond uitstelgedrag tijdens de pauze, waar leerlingen met elkaar en de leerlingenbegeleiding tips kunnen uitwisselen. De eerste tip = gratis drankje. 

 3. Werk met de leerlingenraad een voorstel uit voor een maximum aantal taken en toetsen per week, of een Smartschoolreglement.
  Praat erover met leerlingen, leerkrachten en directie. Vraag ook eens na wanneer de schoolraad bijeenkomt. Als zij jullie voorstel goedkeuren, kan het opgenomen worden in het schoolreglement volgend schooljaar. (Wist je trouwens dat de school verplicht is om leerlingen in de schoolraad op te nemen?)
  Zo zorg je ervoor dat de Smartschoolmeldingen beperkter zijn 's avonds en leerlingen thuis wat kunnen ontsnappen aan de schoolstress. 

 4. Bekijk alternatieven voor het verplichte studie-uurtje als een leerkracht afwezig is. 
  Buiten studeren, een extra LO-les, een chill-out-lokaal … Lijst met de leerlingenraad je wildste ideeën op en ga erover in gesprek met de zorgleerkrachten of leerlingenbegeleiders. Werk samen met hen een haalbaar voorstel uit en leg het voor aan de directie.  

Succes!

Lees het volledig rapport over stress

Lees alle 32 recepten tegen stress