Ontstressen dankzij de leerlingenraad

VSK peilde begin 2017 bij leerlingen naar hoeveel stress ze van school krijgen. En de resultaten spraken boekdelen: drie op vier leerlingen kampt met stress op school, voor vier op vijf leerlingen zijn examens en toetsen de grootste bron van stress en meer dan een leerling op drie (!) stelt dat de school helemaal niks doet om die stress te verminderen.

VSK schreef daarom een rapport voor jullie school, directeur en leerkrachten over die stress, want zij kunnen veel van die oorzaken wegnemen. Maar als leerlingenraad moet je natuurlijk niet wachten tot de school in actie schiet! Want met heel wat recepten tegen stress uit het rapport, kunnen jullie als leerlingenraad ook al aan de slag.

4 ideeën hoe de leerlingenraad stress bij leerlingen kan verminderen:

  1. Een leerling die zichzelf kan zijn op school, voelt zich beter in zijn vel en heeft dus minder stress. Piercings, tatoeages, haarstijlen, kledingstukken ... ze geven allemaal uitdrukking aan de persoonlijkheid van leerlin¬gen. Sommige schoolregels zijn echt heel streng. Doe met de leerlingenraad een voorstel voor enkele nieuwe regels en leg dat voor aan de directeur. (Zorg er wel voor dat jullie goed voorbereid zijn voor dat gesprek!)

  2. Elke leerling vertoont wel eens uitstelgedrag, maar het levert ook vaak stress op. Ervaringen en tips uitwisselen kan dan helpen. Vraag eens na bij de directeur of een discussiebord met studeertips op Smartschool mogelijk is, of leerlingen die vloggen/bloggen over hun studeerervaringen op de schoolwebsite … Of organiseer een praatcafé rond uitstelgedrag tijdens de pauze, waar leerlingen met elkaar en de leerlingenbegeleiding tips kunnen uitwisselen. De eerste tip = gratis drankje. 
  3. Om 21u ’s avonds krijg je plots een Smartschool-melding: een nieuwe huistaak voor Frans. Of 3 taken én een toets voor te bereiden tegen morgen. Ook thuis ontsnappen veel leerlingen niet aan schoolstress. Werk met de leerlingenraad een voorstel uit voor een maximum aantal taken en toetsen per week, of een Smartschool-reglement. Praat erover met leerlingen, leerkrachten en directie. Vraag ook eens na wanneer de schoolraad bijeenkomt. Als zij jullie voorstel goedkeuren, kan het opgenomen worden in het schoolreglement volgend schooljaar. (Wist je trouwens dat de school verplicht is om leerlingen in de schoolraad op te nemen? In deze brochure vind je daar wat meer uitleg over)
  4. Er zijn heel wat alternatieven voor het verplichte studie-uurtje als een leerkracht afwezig is. Buiten studeren, een extra LO-les, een chill-out-lokaal … Lijst met de leerlingenraad je wildste ideeën op en ga erover in gesprek met de zorgleerkrachten of leerlingenbegeleiders. Werk samen met hen een haalbaar voorstel uit en leg het voor aan de directeur.  

Succes!

Lees het volledig rapport over stress

Lees alle 32 recepten tegen stress