Open brief aan onze politici: zet nu meer dan ooit in op elke jongere

26 jun 2020

Bij de Vlaamse Scholierenkoepel hebben we als missie om de stem van scholieren luider te laten klinken. Wij werken hieraan via bevragingen, evenementen en schoolbezoeken, om zo een standpunt in te nemen voor alle scholieren. Daarnaast laten we ook graag ruimte voor individuele scholieren om hun eigen stem te laten klinken. Niet als standpunt van alle scholieren, maar omdat ook elke scholier op zichzelf een belangrijke stem heeft. Deze keer: Simon uit Leuven.

---

Geachte politici

Net als vele anderen heb ik de laatste weken in een ‘lockdown’ geleefd. Deze periode gaf me de kans om na te denken over de toekomst die wij tieners nog voor ons hebben. De kranten staan nu vol met artikels over de maatregelen: ‘Waar kan je precies op reis gaan’, ‘Hoeveel vierkante meter strand per persoon’, … Dit is allemaal goed en wel, maar moet het publiek debat niet verder gevoerd worden dan deze zomervakantie? Er worden groepen jongeren vergeten, de heropbouw van de samenleving is cruciaal voor het verdere leven van mijn generatie Z.

Jongeren liggen nu meer dan ooit wakker over hun toekomst. Door deze crisis is er veel onzekerheid bijgekomen over bijvoorbeeld het klimaat,  gelijke kansen, onze schoolloopbaan en toekomstige werkgelegenheid. 

Veel tieners hadden het afgelopen periode mentaal heel zwaar. Waarschijnlijk kent u deze cijfers al, maar toch herhaal ik ze graag nog eens. Volgens het rapport jongeren over corona van het Kinderrechtencommissariaat had bijvoorbeeld 55,4% van de jongeren meer stress door schoolwerk dan normaal, 51,9% voelde zich eenzamer en 62% verveelde zich meer.

Dit geldt echter niet voor iedereen; “de jongere” bestaat niet. Ik heb vrienden die nu net openbloeien: ze hebben eindelijk tijd waarvoor ze vroeger geen tijd konden maken. Deze crisis biedt ook kansen: als leerling leer je zelfstandig werken.

Corona legt problemen bloot die er al altijd waren bij jongeren. Studenten zonder tuin, computer of eigen ruimte, ervaren hier nu extra last van. Ook tieners in kansarmoede of met psychische problemen zijn hard geraakt. Deze jongvolwassenen blijken nu nog kwetsbaarder te zijn. Maar zeg nu eerlijk, beste mensen en politici, hebben we nu echt een crisis nodig om te weten dat deze problemen er in ons land zijn?

Ik vrees dat de ongelijkheid tussen jongeren nog groter is geworden. Met welke inspanningen kunnen we deze nog verder opgebouwde achterstand bij tieners weg werken?

Toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs speelt een cruciale rol voor kwetsbare groepen jongeren. Tijdens en na deze crisis moeten jeugdwerkingen extra geprezen en gesteund worden, deze werkingen zorgen echt voor een beter welzijn bij de jeugd. Om jongeren met mentale kwetsbaarheid te ondersteunen zijn grotere investeringen in jeugdwelzijnswerk noodzakelijk. Net zoals de woonzorgcentra nu extra aandacht krijgen, biedt deze crisis een grote mogelijkheid om meer in te zetten op de vergeten domeinen in de jeugdsector. Inzetten op de CLB’s, waar ook recent op werd bespaard, is belangrijk.

We hebben geen nieuwe beleidsplannen nodig, maar de jeugd vraagt dat de huidige beleidsplannen over klimaat, onderwijs, cultuur, welzijn en jeugd-gerelateerde zaken een duw in de rug krijgen. De heropbouw van onze samenleving biedt kansen, die nu niet misgrepen mogen worden. Corona dwingt ons om na te denken over hoe we bepaalde thema’s zien. Als we nu dat maatschappelijk debat niet voeren, wanneer dan wel? Jongeren zoals ik zijn heel bereid om met jullie in dialoog te gaan. Er is verandering mogelijk.

Tot slot, bedankt dat de jeugdkampen doorgaan en de maatregelen versoepelen. Dit doet ons deugd. We zijn ook  tevreden dat we terug naar school kunnen gaan, al is het maar voor even. We hebben onze vrienden en vrijheid gemist.

Nooit eerder leken de ministerposten van Jeugd en Welzijn belangrijker dan nu. We rekenen op jullie, onze politici, om dagelijks strijd te blijven voeren voor elke jongere. Ministers Beke, Weyts en Dalle, het is nu aan jullie: Leave no child behind.

Ik dank u.

Simon Sterck  (5e Grieks-Wiskunde, Paridaens Leuven)

Reacties