Participatie is meer dan een leerlingenraad

02 jul 2021

De coronacrisis gooide roet in het eten van heel wat plannen. Maar niet in dat van leerlingenparticipatie en inspraak. Ook dit schooljaar ondersteunde VSK leerlingenparticipatie op verschillende scholen en op verschillende manieren. Maar participatie en inspraak reikt soms verder dan de schoolmuren. En sommige scholen wagen zich aan een andere vorm dan een leerlingenraad. Ontdek hoe VSK hen heeft begeleid. Benieuwd naar hoe VSK op nog andere manieren leerlingenparticipatie ondersteunde het voorbije jaar? Dat lees je hier

“Hoe kunnen leerlingen mee school maken?”

- Starttraject College Vilvoorde

Met die boeiende vraag ging het College van Vilvoorde dit jaar aan de slag. VSK begeleidde een groepje leerlingen en twee begeleiders naar hun ideale manier van leerlingenparticipatie. Als start werd onderzocht waar leerlingen op school wakker van liggen én hoe we hen daarbij konden helpen. De leerlingen waren duidelijk: doe iets aan de werkdruk rond toetsen en taken en zorg voor meer sfeer op school.

De groep ging aan het werk: pyjamadag activiteiten, muziek op de speelplaats en een onderbouwde bevraging rond de werkdruk. Tijdens het uitvoeren van deze acties ontdekte de groep hoe efficiënt te communiceren met de directie, waarom feedback geven nuttig is en hoe je een actieplan opstelt. Aan de hand van eigen positieve ervaringen zette deze groep leerlingen leerlingenparticipatie op de kaart.

Met nog heel wat topics in hun frigo sloten ze het jaar af als een geëngageerde groep met veel honger naar meer.

 

"Hé Gent, lag jouw leerlingenraad dit schooljaar ook plat?" 

- Het LOP Gent en de leerlingenraaddag  

In samenwerking met VSK organiseert het LOP Gent jaarlijks een leerlingenraaddag. De leerlingenraden van alle Gentse secundaire scholen kunnen die dag workshops volgen om een nog betere leerlingenraad te worden. Dit jaar ging de leerlingenraaddag online door en stond het thema sfeer hoog op de agenda. Was jouw leerlingenraad (en de sfeer op school) ook meer dood dan levend dit schooljaar? Dan was deze dag zeker iets voor jou geweest. Onder begeleiding van VSK werd er in groepjes gewerkt aan corona-proof acties voor (meer) sfeer en verbondenheid op school. 

Eeeu het Lop? Wasda?  

Het LOP is het Lokaal Overleg Platform. Of een vergadering waar de directies van verschillende scholen in een regio en lokale organisaties die veel met onderwijs in contact komen afspraken maken om samen aan gelijke onderwijskansen te werken. Zo kunnen de scholen en de organisaties leren van elkaar en elkaars werk versterken. Een organisatie waar armen het woord nemen, bijvoorbeeld, kan heel wat nuttige tips geven aan scholen om het schoolfactuur naar beneden te krijgen. Ook leerlingen hebben een plaatsje in zo'n LOP. Nogal logisch, want het gaat over hen. VSK ondersteunt leerlingen om deel te nemen aan zo'n vergadering van het LOP. Sommige LOP’s hebben zelfs een aparte werkgroep voor scholieren, begeleid door VSK.

 

Nu jij? 

Wil jij volgend jaar ook werken aan leerlingenparticipatie en inspraak? Wil je daarbij ondersteuning van VSK? Laat het ons weten.

Reacties