Positieve studiekeuze: de sleutel ligt bij ouders, scholen en leerkrachten

05 dec 2017

Volgens cijfers uit het grootschalig Transbaso-onderzoek kiest 80% van de leerlingen in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs voor de optie Latijn of moderne wetenschappen. De resultaten tonen zo dat deze keuze nog altijd 'de norm' is in Vlaanderen. 'We hopen dat ouders en leerkrachten wakker geschud worden door deze resultaten, want zij hebben de sleutel van verandering in handen. De modernisering zal niet voor de grote mentaliteitwijziging zorgen', zegt VSK-voorzitter Rania el Mard.

'Als we met scholieren praten, dan merken we dat hun studiekeuze aan de start van het middelbaar nog steeds gebaseerd is op het beeld dat aso-richtingen hoger staan dan de andere. Bovendien wordt die keuze nog vaak voor hen gemaakt door ouders en leerkrachten. En de modernisering in 2019 zal hier helaas weinig aan veranderen.  De oude onderwijsvormen, zoals aso, bso en tso, blijven zelfs behouden. Een halve poging dus', legt el Mard uit.

De verantwoordelijkheid van een goede studiekeuze blijft zo liggen bij scholen, leerkrachten en ouders, zij hebben namelijk de sleutel in handen. Scholen hebben de plicht om het hokjesdenken te doorbreken. Leerkrachten moeten op hun beurt leerlingen bewust maken van hun talenten en interesses en keuzevaardig maken. En ook ouders moeten aandacht hebben voor de interesses en motivaties van hun kinderen, en zich niet laten leiden door het aanzien van bepaalde richtingen. Op die manier kunnen leerlingen en ouders samen een positieve studiekeuze maken.

Reacties