Reactie op OESO-rapport: "Schoolloopbaan wordt te vaak bepaald door tekorten"

11 sep 2018

De OESO trekt vandaag bij de presentatie van haar jaarlijks Onderwijsrapport aan de alarmbel: in ons onderwijs gaat nog te veel talent verloren. De afkomst, sociale achtergrond en zelfs het geslacht van een leerling bepalen  in grote mate de studie-uitkomsten.


Afgelopen schooljaar bevroeg de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) meer dan 4000 leerlingen over wat zij willen veranderen aan het Vlaamse Onderwijs. Daarin kwam dezelfde boodschap duidelijk naar voren: op veel scholen kan lang niet elk talent ontdekt, benut en ontwikkeld worden.

"Te vaak ligt de nadruk op wat leerling minder goed kunnen. Op de rapporten worden enkel de tekorten onderlijnd. Nochtans zijn net succeservaringen de beste motivator om te blijven bijleren", aldus Rania El Mard, voorzitter van VSK.


"De schoolloopbaan van leerlingen wordt nu vaak bepaald door de zaken waar ze minder sterk in zijn", vervolgt El Mard. "Een taalachterstand? Dan moet je blijven zitten. Problemen met wiskunde? Dan mag je geen aso meer volgen. Dat leidt tot negatieve keuzes, waardoor bepaalde studierichtingen onterecht een slechte reputatie krijgen."


Dat met de modernisering de nadruk meer zal komen te liggen liggen op het toekomstperspectief van een richting - verder studeren, de arbeidsmarkt, of een tussenvorm die beide mogelijk maakt - is een goede zaak. Maar voor leerlingen is het duidelijk: om echt met een propere lei te beginnen moeten ook de oude namen van de onderwijsvormen verdwijnen. "Door over aso, bso, kso en tso te blijven spreken, blijven mensen ook steken in de oude denkpatronen", legt El Mard uit.


Leerlingen vragen daarnaast ook om meer in te zetten op maatwerk en flexibele leerwegen. Tenslotte moet ook de puntencultuur op de schop: "Leg de nadruk op wat leerlingen al kunnen en op wat ze nog moeten bijleren, niet op het nietszeggende verschil tussen een 6 en een 7", besluit El Mard.


De nood om elk talent te ontdekken en ontwikkelen en de andere prioriteiten die uit de VSK-bevraging naar boven kwamen zullen op 15 oktober 2018 door 100 leerlingen verder uitgewerkt worden tot voorstellen voor de volgende minister van Onderwijs, op een groot 'Scholierencongres' in Brussel.