Regels aangepast dankzij de leerlingenraad

Een schoolregel die totaal niet meer up-to-date is? Als leerlingenraad kan je daar iets aan doen! Neem zelf initiatief, of doe het samen met de directeur. Maak er een uitgebreid traject van of doe het kort en snel.

Drie leerlingenraden geven alvast het goeie voorbeeld:

1. Flexibelere aanwezigheidsregels

Samia van de leerlingenraad van KTA Jette: 'De leerlingenraad kreeg het voor elkaar dat vanaf dit jaar leerlingen uit de derde graad niet meer nodeloos in de studie zitten. Bij afwezigheid van leerkrachten, mogen zij nu later aankomen, vroeger vertrekken, of een langere middagpauze genieten. Ze overtuigden de directeur met goede argumenten zoals de overvolle studies en het leren van verantwoordelijkheid nemen over hun studieplanning.'

2. Toets- en taakvrije week voor de examens

Lennert van de leerlingenraad van Edugo Campus Glorieux in Oostakker: 'Samen met onze directeur heeft onze leerlingenraad bij de leerlingen een discussie over de sperperiode voor de examens in gang gezet. De belangrijkste punten namen we mee naar een bijeenkomst met andere scholen van onze scholengemeenschap. Met deze nieuwe schoolregel als resultaat: een toets- en taakvrije week voor iedereen tijdens de laatste week voor de examens (we tellen terug vanaf de eerste klas die begint met de examens).'

3. De hele school bevraagd over alle schoolregels

Sarah, begeleidster van de leerlingenraad in KA Etterbeek: 'De school zette een groots participatietraject op rond de schoolregels. Ouders, leerkrachten, leerlingen en directie werden betrokken. De 2 leerlingenraden hebben via enveloppemomenten alle leerlingen van de school bevraagd over de schoolregels die ze het liefst willen veranderen. Daarna lijstten de leerlingenraden de prioriteiten op. Enkele afgevaardigden trokken daarmee naar de werkgroep, waar ook ouders en leerkrachten hun voorstellen voorlegden. Samen stelden ze een nieuwe versie op, en daarop konden de leerlingenraad, ouders en leerkrachten feedback geven. Het uiteindelijke voorstel zal dan hopelijk goedgekeurd worden op de schoolraad en door het schoolbestuur in juni.'

 

Vergeet ook niet om jullie succes aan iedereen te laten weten, zoals SPC Jette deed op Facebook

 

Geïnspireerd om zelf ook een schoolregel te veranderen?

 Aan de slag met de 4 A’s

Onderhandelen met de directeur: tips