Scholieren met een hart voor mentaal welzijn? Zo ondersteunt de Vlaamse Scholierenkoepel

17 dec 2021

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé organisatie van, voor en door scholieren in het middelbaar onderwijs. Wij begeleiden onder meer trajecten om leerlingenraden op te starten, geven workshops en ondersteunen leerlingen, leerkrachten en directie in inspraaktrajecten waarbij ze samen aan de slag gaan. De stem van leerlingen versterken is de kern van onze organisatie.

Wij geloven dat scholieren expert zijn in hoe het beter kan op school. We staan scholieren dan ook bij in hun acties om het mentaal welbevinden op school te verbeteren. 

Leerlingen verlagen de drempel naar steun  

Wist je dat jongeren in de eerste plaats bij elkaar aankloppen als er iets scheelt? En dat peer support pesten voorkomt? Enter: De Conflixers, een groep leerlingen die samen met ondersteuning en vertrouwen van de hele school opgeleid worden om andere leerlingen bij te staan. Ze zetten zich in voor een warm schoolklimaat, voor een plek waar jongeren zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Het doel van de Conflixers is om een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor andere leerlingen. 

De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel. We inspireren, informeren, trainen en ondersteunen nieuwe en bestaande groepen. Kortom: VSK wil de (pro)motor zijn voor peer support in secundaire scholen. Doe jij ook mee? 

Samen met leerlingen naar een beter (welbevinden)beleid

Wat kan een school volgens de leerlingen nog beter doen om het mentaal welbevinden van haar leerlingen te ondersteunen? Die vraag vormt het startpunt van de inspraaktrajecten die VSK faciliteert. 

Met een kerngroep van leerlingen, leerkrachten, directie of ander schoolpersoneel gaan we op zoek naar good practices op jouw school en wat er nog beter kan. Hierbij bevragen we actief de mening van leerlingen om op maat van de school acties uit te werken. Zo nemen leerlingen bijvoorbeeld het woord tijdens de schoolraad, vragen ze een aanpassing van een schoolregel, doen ze aanbevelingen naar de leerlingenbegeleiding of geven ze aanzet voor een peer support project op school. Samen komen we tot een duurzaam en gedragen (welbevinden)beleid:  

Welbevindinges

Een welbevindenbeleid op school werkt pas als leerlingen er zich in kunnen vinden. En hoe kan je dit beter checken dan het er met hen over te hebben? Dat kan via een bevraging of een formeel gesprek, of nog beter in een geanimeerd klasgesprek met dit interactieve bordspel.

Wil je als school graag input van je leerlingen over je welbevindenbeleid, kom je graag te weten welke obstakels ze zien, welke hulpbronnen ze kennen en gebruiken en met welke goede ideeën ze zitten rond welbevinden op school? Dan is dit spel ideaal. Als eindproduct krijg je een aandachtspuntenlijstje (een ‘spiegel’) dat leerlingen zelf opstellen voor jou als leerkracht, de leerlingenbegeleiding, het CLB, de leerlingenraad of de directie. Geweldig om verder mee aan de slag te gaan.

Kan dat hier wat plezanter? 

Een 10/10 voor sfeer en gezelligheid! Sfeer op school is cruciaal voor het mentaal welbevinden van leerlingen (ook voor volwassenen hoor). VSK zet leerlingen zélf in actie om de sfeer op school nieuw leven in te blazen. Zij weten namelijk het beste waar er nood aan is. Wij ondersteunen jouw leerlingenraad, actiegroep, of gewoon een enthousiaste bende met sfeeracties dankzij ons aanbod: 

Nu jij? 

Wil jij ook werk maken van leerlingenparticipatie en inspraak op je school en wil je daarbij ondersteuning? Laat het ons weten

 

Reacties