Scholieren verwelkomen Columbus als onderdeel van een sterk studiekeuzetraject

Columbus helpt jongeren bij studiekeuze

Wat ga je doen na het middelbaar?’ is een van de vaakst gehoorde en tegelijk moeilijkste vragen in de laatste jaren van je schoolcarrière. Scholieren verwelkomen vanaf 1 februari 2017 Columbus, het niet-bindende exploratie instrument, dan ook als onderdeel van een sterk studiekeuzetraject.

Een niet-bindend exploratie instrument dat polst naar interesses, capaciteiten en schoolse verwachtingen is een absolute meerwaarde voor jongeren die de stap willen zetten naar hoger onderwijs. Ze moet wel voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Ze moet deel zijn van een overzichtelijk, samenhangend, begeleidend en individueel studiekeuzetraject
  • Leerlingen zijn en blijven eigenaar van de resultaten van de proef, maar kunnen ervoor kiezen de informatie te delen met leerkrachten, CLB-medewerkers of andere vertrouwenspersonen. Bovendien mag een school de resultaten nooit publiek maken. Enkel de overheid mag de anonieme resultaten gebruiken om zo een beeld te krijgen van de staat van het onderwijs.
  • Het exploratie instrument mag geen bijkomende stress veroorzaken.
  • het instrument moet afgestemd zijn op leerlingen van alle onderwijsvormen, dus ook leerlingen die een studierichting volgen die niet noodzakelijk leidt naar hoger onderwijs.
  • De plek en het tijdstip van afname moet een keuze zijn van de individuele leerling. Klassikale deelname raden we ten stelligste af.
  • Feedback is ontzettend belangrijk en moet daarom positief, aantrekkelijk en aangepast aan de leerling geformuleerd worden.